Ingredient: mango juice

The Golden Buddha

Recipe courtesy of Hakkasan at Fontainebleau Miami Beach, Miami Beach, Fla....