Ingredient: skin of ora king salmon

Ora King Salmon

Recipe courtesy of Kaustav Chatterjee, Executive Chef, The Club at the Strand (Naples, Fla.)...