Ingredient: pectin powder

Bourbon-Smoked Pavlova

Recipe courtesy of Hyewon Kwon, Executive Pastry Chef, Broken Sound Club (Boca Raton, Fla.)...